WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY IX – X/2022

27.09.2022

Harmonogram wymiany legalizacyjnej wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych:

Siedzikówny „Inki” 3

Kl. I mieszkania od nr 1 – 5           27.09.2022, godz. 15:00 – 17:30

Kl. I mieszkania od nr 6 – 10         28.09.2022, godz. 15: 00 – 17:30

Kl. II                                                  29.09.2022, godz. 10:00 – 16:30

Siedzikówny „Inki” 1A

Kl. I                                                  29.09.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. II                                                 30.09.2022, godz. 10:30 – 17:00

Siedzikówny „Inki” 1

Kl. I – III                                            03.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Okulickiego 8 kl. I -II                    04.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Okulickiego 10

Kl. I – III                                             05.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Kl. IV                                                 06.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Piłsudskiego 9

Kl. I                                                     30.09.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. II                                                    03.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. III                                                   04.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. IV                                                   05.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Bydgoskich Olimpijczyków 6

Kl. I                                                     03.10.2022, godz. 10: 30 – 17:00

Kl. II – III                                             05.10.2022, godz. 10: 30 – 17:00

Kl. IV                                                   06.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Kl. V                                                    07.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Bartłomieja z Bydgoszczy 8

Kl. I                                                   10.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. II                                                  11.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Kl. III                                                 13.10.2022, godz. 10:30 – 17:00

Bartłomieja z Bydgoszczy 10

Kl. I       mieszkania nr 1 – 10            10.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Kl. I       mieszkania nr 11 -20           11.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Kl. II      mieszkania nr 21 – 30          12.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Kl. II      mieszkania nr 21 – 35          12.10.2022, godz. 14:30 – 17:00

Kl. III                                                    13.10.2022, godz. 10:00 – 17:00

Prace związane z wymianą wodomierzy wykonuje firma:

PPB Perfekt
ul. Fordońska 27
85-719 Bydgoszcz

Pracownicy są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej w trakcie wykonywania usług.
Osoby przebywające na kwarantannie lub przechodzące infekcję powinny wcześniej uzgodnić przełożenie wizyty z pracownikami firmy PERFEKT pod nr tel. 52 360 81 21 w godz. 7:00 – 15:00.