Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) umożliwia użytkownikom lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wisłą” przeglądanie i sprawdzanie kont czynszowych za pośrednictwem Internetu.

W celu uzyskania dostępu do e-BOK, należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście do Spółdzielni.

Przejdź do e-bok