Regulamin – zmiana

15.12.2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wisłą” w Bydgoszczy uchwaliła w dniu 14.12.2023 r. Aneks nr 1/2023 do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale” z dnia 15.12.2022 r. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący od 01.01.2024 r., dostępny jest po zalogowaniu się do systemu e-BOK w zakładce „Dokumenty” oraz w formie papierowej w biurach Spółdzielni przy ul. Miedza 5 i przy ul. Swobodnej 16 w Bydgoszczy.