Organy Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni ma prawo brać w nim udział.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej                               –        Kazimierz Łepek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej            –        Henryka Górska
Sekretarz Rady Nadzorczej                                         –        Alicja Michalska
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Andrzej Galiński
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Katarzyna Głowacka
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Marcin Opala

ZARZĄD

Prezes Zarządu                                                            –         mgr Michał Malanowski
Zastępca Prezesa Zarządu                                           –         mgr inż. Agnieszka Dylik