Zakaz zastawiania dróg komunikacji ogólnej w budynkach.

29.07.2020

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wystosował do Spółdzielni pismo dotyczące nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nieprawidłowości te polegają na zastawianiu dróg komunikacji ogólnej przez pozostawianie przedmiotów w sposób utrudniający poruszanie się na klatkach schodowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i przepisy przeciwpożarowe, mieszkańcy zobowiązani są do usunięcia przedmiotów pozostawionych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.