Informacje

17.11.2020

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2020, drukowane będą nowe książeczki opłat czynszowych na następny rok. Z uwagi na powyższe prosimy o składanie zamówień na książeczki telefonicznie pod numer: (52) 346-81-07 do dnia 15.12.2020 r. Uwaga! W przypadku braku złożenia zamówienia z Państwa strony, książeczki opłat czynszowych nie zostaną wydrukowane.

13.11.2020

Z uwagi na zamknięcie biur Spółdzielni spowodowane stanem epidemii, uruchomiony został bezpośredni telefon kontaktowy w sprawach czynszowych. Informacje związane z opłatami za używanie lokali można uzyskać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 po numerem telefonu: 509 654 715

06.10.2020

Harmonogram przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych.    Ulica Data godz. tel. kontaktowy Miedza 1 i 1A 12.10.2020 r. (poniedziałek) 17.00 – 19.00 693-113-920 Dolina 18 13.10.2020 r. (wtorek) 17.00 – 19.00 693-113-920 Dolina 20Miedza 5 14.10.2020 r. (środa) 17.00 – 19.00 693-113-920 Konopna 28 15.10.2020 r. (czwartek) 17.00 – 19.00 693-113-920 Kościuszki 38AKościuszki 38 19.10.2020 […]

01.09.2020

Harmonogram przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych i garażach.  07.09.2020 r. (poniedziałek)  Kościuszki 38 w godz. od 10.00 do 10.45 oraz od 17.15 do 17.45  Kościuszki 38A w godz. od 10.45 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.15  Miedza 1A w godz. od 12.00 do 13.30 oraz od 16.00 do 17.00  Miedza 5 w godz. od […]

26.08.2020

Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy złożył podziękowania Prezydentowi Bydgoszczy za stanowczą reakcję na zapowiedź podwyżek cen ciepła ustalonych taryfą PGE Energia Ciepła S.A. Informacja o działaniach środowiska spółdzielczości mieszkaniowej w sprawie planowanych podwyżek cen ciepła : /http://smnadwisla.pl/petycja-przeciwko-podwyzce-cen-ciepla/

19.08.2020

Z powodu modernizacji magistrali ciepłowniczej, w okresie od dnia 31.08.2020 r. godz. 22.00 do dnia 05.09.2020 r. godz. 22.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w budynkach przy ulicach: Altanowa 34B Roweckiego Grota 1, 2 Okulickiego 2, 4, 7, 8, 8A, 10 Piłsudskiego 9, 11 Pielęgniarska 8 Siedzikówny „Inki” 1, 1A, 3 Swobodna 16

29.07.2020

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wystosował do Spółdzielni pismo dotyczące nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nieprawidłowości te polegają na zastawianiu dróg komunikacji ogólnej przez pozostawianie przedmiotów w sposób utrudniający poruszanie się na klatkach schodowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo i przepisy przeciwpożarowe, mieszkańcy zobowiązani są do usunięcia przedmiotów pozostawionych […]

28.07.2020

Spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wisłą”, wystosowały petycję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła.