28.07.2020

Spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wisłą”, wystosowały petycję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła.